Regulamin

Informacje ogólne

Właścicielem hurtowni i sklepu internetowego Ecoverso.pl  jest Firma Ecoverso sp. z o.o.

Korzystanie z serwisu / sklepu Ecoverso.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Ecoverso.pl

Niniejszy regulamin, obowiązuje wszystkie osoby i firmy, dokonujące zakupu w sklepie internetowym Ecoverso.pl

Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Ecoverso.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji.

Ecoverso.pl zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

Oferta sklepu internetowego nie przedstawia jego stanu magazynowego.

Zasady zamawiania

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: hurt@ecoverso.pl,

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego i adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, jednocześnie potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego nie jest bezwzględnie konieczne do realizacji zamówienia.

Jednakże w przypadku braku możliwości potwierdzenia  złożonego zamówienia, Ecoverso.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

Ewentualne rabaty nie obowiązują przy zakupie produktów z promocji lub wyprzedaży.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie 5 dni jak również w tym czasie nie otrzymamy zapłaty za zamówiony towar, nie będą realizowane.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Ecoverso.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

Ecoverso.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

W przypadku braku zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji lub o wycofaniu towaru z oferty.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych (związanych z informacjami o promocjach, nowościach i wyprzedażach) jak również w celu realizacji zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie Ecoverso.pl wyrażone są cenami netto w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

Ecoverso.pl / Ecoverso wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

Wysyłka i zapłata

 

Koszty przesyłki pokrywane są przez kupującego.
Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, pod adres wskazany w formularzu zamówień.

Termin dostawy zamówionych towarów, wynosi od 24 godzin do 6 dni roboczych od momentu wpływu należności na rachunek bankowy Ecoverso i potwierdzenia wysyłki, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Ecoverso.pl a Kupującym.

Nie ponosimy odpowiedzialności, za wynikłe spóźnienia spowodowane złą pracą poczty lub firm kurierskich.

W przypadku zaginięcia przesyłki ponowna wysyłka towaru lub zwrot ceny może nastąpić po rozpatrzeniu reklamacji złożonej na poczcie lub w firmie kurierskiej.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności doręczyciela. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych, jeśli w tym czasie nie otrzymamy żadnych informacji od Kupującego transakcja nie będzie realizowana

Sposoby płatności:

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).

Przelew na konto bankowe

Zwrot towaru i reklamacje

Klient który zawarł umowę  na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki . Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. (Dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych)

Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodu zakupu, ew. instrukcją i gwarancją. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.Ecoverso.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru i najniższej cenie wysyłki towaru do klienta,bez względu na to którą opcję klient wybrał.

Ecoverso.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania reklamacji. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Ecoverso.pl Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu do siedziby firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Ecoverso.pl / Ecoverso nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Reklamacji nie podlegają: przedmioty uszkodzone mechanicznie, z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji, naturalne zużycie się przedmiotu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień, pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta, a także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.Ecoverso.pl.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania usunięcia ich z bazy danych.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą zachowywane przez okres 3 lat od zakończenia sporu.

Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zawiera Polityka Prywatności Ecoverso.pl. (https://ecoverso.pl/content/2-politykaprywatnosci)

 

Pozostałe ustalenia

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny miejscowo właściwy wg miejsca siedziby sprzedającego.
Ecoverso.pl dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki.

Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.

 

Adres do reklamacji:
Ecoverso.pl
Beethovena 156

80-171 Gdańsk

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@Ecoverso.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru i najniższej cenie wysyłki towaru do klienta, bez względu na to którą opcję klient wybrał.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@Ecoverso.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sklepu podany na górze strony.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.